Bel voor een afspraak
06-29342115
Stuur ons een email
hanneke@insighthaptotherapie.nl
Locaties: Gezondheidscentrum Baarn en Ambachtshuis Huizen
 • Haptotherapie helpt

  Vooral in deze tijd, waarin we meer op ons zelf worden terug geworpen...en onze emotionele gezondheid soms uit balans raakt.
 • Haptotherapie is in te zetten bij:

  - Chronische vermoeidheid
  - Stress en Burn-out
  - Overbelasting / Overspannenheid
  - Relatieproblemen
 • Opnieuw leren voelen

  Haptotherapie biedt je de mogelijkheid om opnieuw contact te maken met je lichaam zodat er harmonie ontstaat tussen denken en voelen.

Haptotherapie werkt!

Vooral in deze tijd, waarin we meer op ons zelf worden geworpen...en onze emotionele gezondheid soms uit balans raakt.
---------------------

In onze huidige maatschappij gaat het vaak vooral om presteren en effectiviteit. Er wordt veel gevraagd van ons verstand, onze ratio. Aandacht voor hoe we ons voelen lijkt minder belangrijk, terwijl een mens een geboren voeler is. Je eerste levensmaanden of zelfs -jaren zijn woordeloos: je beleeft de wereld om je heen vanuit je gevoel. Je voelt of je welkom bent (of niet), je voelt of het veilig is (of niet), je voelt of je gezien wordt (of niet). Ook als volwassene check je deze dingen op je gevoel in elke nieuwe situatie, in elk nieuw contact. Deze wereld van effectiviteit kan aanleiding geven om gevoelens weg te stoppen, in plaats van ze te onderzoeken. Negeren van gevoelens heeft invloed op wie je bent en hoe je contact maakt met anderen. Juist de beleving van gevoelens en de manier waarop emoties deel uit maken van ons dagelijkse sociale leven staan centraal binnen de haptonomie. De haptonomie omschrijft een mensvisie: De mens is een affectief wezen. De mens is in balans en zit lekker in zijn lijf als verstand en gevoel samenwerken: als wat je denkt, wat je voelt en wat je daar vervolgens mee doet op een lijn zit. Dan ben je in verbinding met jezelf en met je omgeving, dan leef je optimaal!

Hoe werkt haptotherapie?

hoe werkt haptotherapie Een behandeling haptotherapie/haptonomie bestaat uit een combinatie van praten, ervaringsgerichte oefeningen en aanraking terwijl je op de behandelbank ligt. Gebleken is dat bij de juiste aanraking er in het gevoel van een mens iets verandert. Door je lijf bewust te voelen, kom je makkelijker bij je gevoel. Door het voelen van je lijf neem je ook signalen van je lichaam beter waar en leer je daarnaar te luisteren. Dit helpt om je ruimte in te nemen en je grenzen te bewaken. Een aanraking maakt veel duidelijk over jezelf. Het ‘raakt’ je letterlijk en daardoor zet het je emotioneel in beweging. De beweging naar binnen brengt rust en ontspanning. Het leert je stil te staan bij jezelf en ruimte te maken voor jou eigen beleving. Naast de aanraking, zijn de ervaringsgerichte oefeningen er ook op gericht om het gevoel beter te verwoorden. Een balans tussen het denken en het voelen is nodig om de impulsen weer waar te nemen en naar het lichaam te kunnen luisteren. Door het opdoen van nieuwe ervaringen ontdek je hoe je het ook anders kan.

Meer informatie over haptonomie

contactHaptonomische zwangerschapsbegeleiding

zwangerschapscursus In de haptonomische zwangerschapsbegeleiding staat centraal hoe het contact tussen de ouders en hun kind(eren) ervaren kan worden en verder verdiept. Het gaat zowel om de beleving van de zwangerschap als de voorbereiding op de geboorte en daarna. Meestal voelt de moeder het kindje al eerder bewegen dan de vader*. In deze periode kun je je eerste afspraak plannen. Natuurlijk kan dat ook daarvoor al, er is altijd genoeg te bespreken en te beleven. Ook als er last is, pijn, verdriet of ongemak, is daar binnen de begeleiding zorg en aandacht voor. Door nu stil te staan bij het contact tussen jullie en jullie kindje, creëer je een warme en veilige basis voor straks.   *lees waar vader staat ook (levens)partner van de moeder.

Meer informatie over haptonomische zwangerschapsbegeleiding

contactRelatietherapie

relatietherapie Hapthotherapie en relaties
Ieder mens start een relatie om gelukkig te worden met de ander. Wat de aard van de relatie ook is, een zonder problemen bestaat niet. Door allerlei redenen kan de relatie onder druk komen te staan. Irritaties, ruzies, tegenslag, het verwerken van een trauma of verlies, botsende karakters. Vaak kom je er samen uit, maar soms lukt dat niet. Er valt dan een gevoel van veiligheid weg en je kunt of durft je niet meer te uiten. Er ontstaat zo onbegrip en afstand, en je weet niet meer precies wat er in de ander omgaat. Haptotherapie kan dan uitkomst bieden.

Meer informatie over relatietherapie

contact

Systemisch werk en opstellingen

opstellingen Binnen de haptotherapie kijken we in het hier en nu naar de relatie met jezelf: hoe ga je om met je eigen ruimte en grenzen, ben je trouw aan jezelf, volg je je eigen beweging en hoe doe je dat in relatie met anderen? Hoe we dat doen heeft veel te maken met waar we vandaan komen en wat we vanuit ons gezin van herkomst hebben meegekregen. Vanuit systemisch perspectief kijken we naar het grotere geheel: hoe verhoudt je je tot je familie, je relatie of je werk. Het kan enorm helpen hier eens naar te kijken middels een opstelling. Dit geeft inzicht in jouw plek in het geheel en erkenning van hoe het was. Dit helpt dingen een plek te geven en om het in de toekomst anders te gaan doen.

Meer informatie over opstellingen en systemische werk

contact

Brainspotting

brainspotting Brainspotting als aanvulling op haptotherapie.
Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: artiesten, sporters en executives.

contact