Bel voor een afspraak
06-29342115
Stuur ons een email
hanneke@insighthaptotherapie.nl
Locaties: Gezondheidscentrum Baarn en Ambachtshuis Huizen

Haptotherapie is geschikt voor iedereen die bewust met zijn eigen lichaam om wil gaan. Iedereen die wil ervaren hoe zijn gevoelens vertaald worden in zijn lichaam en zo een rol spelen in de aanwezigheid en in het contact met anderen. Mensen, die klachten hebben, die met regelmaat terugkeren zonder duidelijke medische oorzaak, kunnen samen met de haptotherapeut gaan onderzoeken hoe zij hun lichaam beleven en omgaan met de klachten. Veel vormen van klachten, ontstaan op basis van stress, kunnen in aanmerking komen voor een haptotherapeutische begeleiding.

Voorbeelden van indicaties voor haptotherapie zijn:

- Niet kunnen uiten en omgaan met emoties en gevoelens
- Stress, overbelasting, overspannenheid en burn-out
- Angst
- Hyperventilatie
- Onverwerkte traumatische ervaringen uit het verleden
- Negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
- Problematiek rondom intimiteit en nabijheid
- Zingevingvraagstukken (wie ben ik? wat wil ik?)
- Het gevoel hebben 'niet lekker in je lijf te zitten'
- Slaapproblemen
- Tekort aan basisveiligheid
- Problemen met overgang van levensfasen
- Lichamelijke klachten door stress
- Overbelasting
- Acceptatieproblematiek
- Gestagneerde gevoelsontwikkeling
- Moeite met aangeven van grenzen
- Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap
- Relationele problemen, thuis of op het werk
- Onverklaarbare lichamelijke klachten als: rugpijn, maagpijn, buikpijn en hoofdpijn
 

Haptotherapie bij lichamelijke of psychische klachten zonder duidelijke oorzaak

Wanneer een mens zijn handelen alleen vanuit het denken vormgeeft, los van het voelen van lichaam en emoties, kunnen lichamelijke of psychische klachten ontstaan. Als men ziek is wil men daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Men heeft geen tijd om moe of ziek te zijn en daardoor worden gevoelens vaak genegeerd. Vanuit de haptonomie wordt ervan uit gegaan dat deze klachten een betekenis hebben. Het lichaam geeft aan dat er iets aan de hand is. Het doel van de haptonomie is daarom ook niet om de klacht zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar om de achterliggende oorzaak op te sporen. Op die manier leert men zichzelf beter kennen en kan men leren om dingen anders te doen. Door structureel te veranderen zullen de klachten verminderen of verdwijnen. Zo kan een klacht iemand ook de mogelijkheid geven om te groeien.

Voel je vrij om een afspraak met mij te maken om kennis te maken. De eerste ontmoeting bestaat uit een intake gesprek waarin we samen bepalen wat jouw hulpvraag is en of haptotherapie daarbij past. Deze eerste afspraak geldt als een volwaardige sessie haptotherapie en duurt een uur. De kosten zijn 92 euro, indien je aanvullend verzekerd bent vergoed je verzekeraar hiervan een groot deel.