Bel voor een afspraak
06-29342115
Stuur ons een email
hanneke@insighthaptotherapie.nl
Locaties: Gezondheidscentrum Baarn en Ambachtshuis Huizen

Systemisch werk Baarn, HaptonomieOpstellingen maken verhoudingen, dynamieken en patronenen zichtbaar en voelbaar.

Binnen de haptotherapie kijken we in het hier en nu naar de relatie met jezelf: hoe ga je om met je eigen ruimte en grenzen, ben je trouw aan jezelf, volg je je eigen beweging en hoe doe je dat in relatie met anderen? Hoe we dat doen heeft veel te maken met waar we vandaan komen en wat we vanuit ons gezin van herkomst hebben meegekregen. Vanuit systemisch perspectief kijken we naar het grotere geheel: hoe verhoudt je je tot je familie, je relatie of je werk. Het kan enorm helpen hier eens naar te kijken middels een opstelling. Dit geeft inzicht in jouw plek in het geheel en erkenning van hoe het was. Dit helpt dingen een plek te geven en om het in de toekomst anders te gaan doen.

Ieder mens behoort tot een systeem, dat op de achtergrond, invloed heeft op ons leven nu. Veel van onze overtuigingen en lastige situaties die wij ondervinden, zijn terug te vinden in het systeem waarbinnen we zijn opgegroeid of werken. Wanneer problemen hardnekkig blijken, zich blijven herhalen, zonder dat je hiervoor een duidelijke oorzaak kunt aanwijzen, kan werken met opstellingen waardevol zijn. Dit geldt voor zowel problemen in de privésfeer alsook voor moeilijkheden op werkgebied en ook voor ziekten en symptomen.

Door dit systeem middels een opstelling neer te zetten, kom je bij de kern van het probleem. Het onzichtbare (onderbewuste) wordt zo zichtbaar. De inzichten die je middels een opstelling krijgt, kunnen diepgaand en confronterend zijn. Opstellingen maken je bewust waar gedrag en emoties vandaan komen. In een opstelling gaan we op zoek naar de betekenis van wat zich daar afspeelt en wat nog gezien, gezegd of gehoord moet worden met betrekking tot je vraag, thema of verlangen.

In plaats van in te zoomen op een aanhoudend probleem, zoom je uit en bekijkt het probleem hiermee vanuit een groter perspectief. Iedereen is onderdeel van meerdere systemen, met elk hun eigen regels en wetten, al deze systemen hebben invloed op ons. Daar waar we bewust of onbewust loyaal zijn aan deze systemen, houden we patronen in stand die het systeem dienen, maar voor jou persoonlijk niet helpend (meer) zijn. Hierdoor komen we niet in onze kracht en ervaren we onrust. Persoonlijke en organisatorische problemen hebben dan ook vaak een systemische oorzaak.

Opstellingen maken de onbewuste en minder zichtbare processen en dynamieken in systemen zichtbaar en voelbaar. Opstellingen worden toegepast als een methode om je bewust te worden van de plek die je inneemt binnen een systeem – binnen je familie of de organisatie waar je werkt. Waar verborgen dynamieken zichtbaar worden, krijg je inzichten over jezelf en je plek en onderlinge verstandhoudingen binnen de systemen. Het heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem bloot te leggen en hanteerbaar te maken. Een opstelling zegt niet wat je moet doen, maar het kan iets in jou in beweging zetten, richting rust in jezelf én je systeem, zodanig dat je niet meer gebonden bent aan je verleden, maar verbonden bent mét het verleden. Zo kun je volledig ‘vrij’ een volgende beweging richting jouw toekomst maken. Het scheelt je jaren therapie.

Hoe werkt een opstelling? Aan de hand van een vraag of thema brengen we je familie, je werk of het thema letterlijk in beeld middels een opstelling. In het 1 op 1 werken met cliënten maak ik hierbij gebruik van vloerankers of houten poppetjes. Zij kunnen iets of iemand representeren dat/die deel uitmaakt van jouw vraag of jouw thema. Eenmaal opgesteld nemen we dingen waar vanuit een gevoelslaag, ook zonder kennis vooraf. Zo wordt in de opstelling zichtbaar wat er werkelijk speelt op een diepere laag met betrekking tot jouw vraag of thema. Een opstelling brengt nieuwe onbewuste lagen in beeld, uit de geschiedenis van jouw leven, die bijdragen aan oplossingen bij vragen, moeilijkheden, problemen, pijn, of verlangens. Of aan steeds opnieuw terugkerende thema’s, patronen of herhaling van gebeurtenissen in je leven (bijvoorbeeld op je werk, binnen je relatie, -je familie of ten aanzien van je gezondheid), waar je op een andere wijze nog geen antwoorden op hebt gekregen.

Een opstelling is zonder oordeel. Van wezenlijk belang hierbij is erkenning en acceptatie van dat het is wat het is, de naakte waarheid zonder het mooier te maken dan het is.

In het Systemisch Werk beschikken we over rituelen die het mogelijk maken los te komen van de normen en waarden in je systeem en zo nodig van de verstrikkingen. Als het evenwicht in het systeem herstelt, ontstaat er rust in jezelf, de opstelling(en) en in het systeem. Zodat jij je eigen weg kunt gaan, in liefde verbonden met je systeem van herkomst.